Katrinelund Center

 För Katrinelund Center har vi tagit fram hemsida designprogram och logotype.

katrinelundcenter.se

Logotype
 Ett fyrkantigt ”torg” som inramar initialerna KL med visuell ”ingång” i ena hörnet.