Lövsta Stuteri

Vi har gjort om deras grafiska profil.
 

DESIGNFÖRÄNDRING
Logotype 2020

Lövsta Stuteri uppdaterar sin logotype så att den ska kommunicera effektivare i
små format och även synas bättre när den uppträder i sammanhang
där andra företags logotyper förekommer.

Åtgärd:
Lövstalogotypen har tjockare typsnittets vågräta linjer har kortats.
Resultatet är avsevärt förbättrad synlighet
– utan att logotypens karaktär och personlighet förändrats nämnvärt. 

Föregående logo