Twilfit

Tillsammans med Twilfit inhouse tar vi fram butiksmaterial.

DESIGNFÖRÄNDRING
Logotype 2015

Twilfit uppdaterar sin logotype så att den ska kommunicera effektivare i
små format och även synas bättre när den uppträder i sammanhang
där andra företags logotyper förekommer.

Åtgärd:
Twilfitlogotypen har gjorts högre och typsnittets vågräta linjer har kortats.
Resultatet är avsevärt förbättrad synlighet
– utan att logotypens karaktär och personlighet förändrats nämnvärt. 

Föregående logo